Sản phẩm nổi bật

-

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Omron, Laica, Medisana, Polygreen

 • Nhiệt kế hồng ngoại đo trán PolyGreen KI 8210
  540.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại FTN
  1.990.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại FTO
  990.000 VND
Xếp theo:
 • Nhiệt kế hồng ngoại đo trán PolyGreen KI 8210
  540.000 VND
 • Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD-2050
  195.000 VND
 • Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD - 133
  90.000 VND
 • Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD - 1211
  150.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8160
  600.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại FTN
  1.990.000 VND
 • Đo Nhiệt Độ Lỗ Tai - Nước Tắm - Thức Ăn (Fo, Co)
  1.055.000 VND
 • Nhiệt kế điện tử MC - 343
  135.000 VND
 • Nhiệt kế điện tử MC - 341
  110.000 VND
 • Nhiệt kế điện tử FTF
  150.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại CT - 810
  850.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại FTD
  865.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại FTO
  990.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại HLEnew
  780.000 VND
 • Nhiệt kế hồng ngoại SB-2800
  580.000 VND
Xếp theo: