Sản phẩm nổi bật

-

Máy đo đường huyết, tiểu đường

 • Máy đo đường huyết On - Call Plus
  1.550.000 VND
 • Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2
  1.783.500 VND
 • Máy đo huyết áp bắp tay điện tử tự động KP-7670
  1.700.000 VND
Xếp theo:
 • Máy đo huyết áp bắp tay điện tử tự động KP-7670
  1.700.000 VND
 • Máy đo đường huyết On - Call Plus
  1.550.000 VND
 • Máy đo đường huyết Accu - Chek Active
  1.250.500 VND
 • Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2
  1.783.500 VND
Xếp theo: